A U T O R S K É  V Ý S T A V Y:

 • "Snad/Maybe" Café Bar Epizoda Praha 3, 2018
 • Obrazy umístěné v advokátní kanceláři Mgr. Jindřicha Šimberského,  Hořejší nábřeží, Praha 5, od r. 2018
 • "YEAH", KaAba café, Praha 3, 2014
 • "3x uhlem/ 3times by charcoal", KaAba café, Praha 3, 2013 
 • "Povím to obrazama/Spoken by pictures", Městská galerie Dům U Rytířů, Litomyšl, 2012
 • "Dva pohledy / Two sights", Galerie Muzea města Duchcova, 2011
 •  „1. Plátno v Roce 11“, kavárna KaAba, Praha 3 - Vinohrady, 2011
 • obrazy umístěné v advokátní kanceláři Mgr. Jindřicha Šimberského,  Hořejší nábřeží, Praha 5, od r. 2010
 • "Mezi nebem a zemí / Between Heaven and Earth", Galerie Radniční sklípek Litvínov, 2009
 • obrazy umístěné v advokátní kanceláři Mgr. Jindřicha Šimberského,  Hořejší nábřeží, Praha 5, od r. 2008
 • obrazy umístěné v advokátní kanceláři Mgr. Jindřicha Šimberského, Hořejší nábřeží, Praha 5, od r. 2006
 • "Obrazy", Domov  sv. Josefa, Žireč (U Kuksu) , obrazy zde byly vystaveny u příležitosti otevření domova ku pomoci lidem nemocných roztroušenou sklerózou mozko-míšní, 2004
 • "Z druhé strany/From the other side", Galerie U Mloka, Olomouc, 2001
 • "Sebeportrét", Galerie Papyrus, Nymburk, 1999
 • "Jedny z očí", Knihkupectví a kavárna Na Pasece, Praha 2, 1998
 • "Jedny z očí", Galerie Gravitace, Litomyšl, 1998


S P O L E Č N É  V Ý S T A V Y: 

 • Výtvarná Litomyšl '17", městská galerie  Dům U Rytířů, Litomyšl, 2017
 • Výtvarná Litomyšl '16", městská galerie  Dům U Rytířů, Litomyšl, 2016
 • Výtvarná Litomyšl '15", městská galerie  Dům U Rytířů, Litomyšl, 2015
 • "Výtvarná Litomyšl '14", městská galerie  Dům U Rytířů, Litomyšl, 2014
 • "Výtvarná Litomyšl '13", městská galerie  Dům U Rytířů, Litomyšl, 2013
 • Výstava prvních absolventů Restaurátorské školy v Litomyšli, Portmoneum (museum Josefa Váchala). Litomyšl, 2013
 • "Cesta za duhou" - 10. ročník, Prostor HUB, Praha 5, 2012
 • "Cesta za duhou" - 9. ročník, Pavilón Grébovka, Praha 2, 2011
 • "Výtvarná Litomyšl 11" (Litomyšlský salon), Dům U Rytířů, Litomyšl, 2011/2012
 • "Cesta za duhou" - 8. ročník výstav děl pacientů s RS, Národní Technická Knihovna, Praha 6, 2010
 • H O L A N D S K O, Cultureel Centrum "Koetshuis Mensinghe", Roden, Deutschland, 2010 
 • Výtvarná Litomyšl 09 (Litomyšlský salon), Dům U Rytířů, Litomyšl, 2009/2010
 • Cesta za duhou, v prostorách NG Fénix, Freyova 35, Praha 9, 2009
 • Výtvarná Litomyšl 08 (Litomyšlský salon), Dům U Rytířů, Litomyšl, 2008/2009
 • Cesta za duhou, hlavní budova Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, Praha 3, 2008/2009
 • Litomyšlský salon, Dům U Rytířů v Litomyšli 2000, 2004, 2005, 2006
 • Posición arte, Zámecká zahrada v Litomyšli, 1999
 • Litomyšlský salon, Dům U Rytířů v Litomyšli 1995, 1996, 1997, 1998

Její práce je umístěna v galeriích a soukromých sbírkách po celé České republice, ve Spojených státech amerických a v Kanadě.

 

 S I N G L E  S H O W S

 • "Snad/Maybe" Café Bar Epizoda Praha 3, 2018
 • Obrazy umístěné v advokátní kanceláři Mgr. Jindřicha Šimberského (Pictures situtated in the lawyer's  office of Mgr. Jindřich Šimberský) Hořejší nábřeží, Prague 5, since year 2018
 • "YEAH", KaAba café, Praha 3, 2014
 • "3x uhlem/ 3times by charcoal", KaAba kafé, Prague 3, 2013
 • "Povím to obrazama/Spoken by pictures", The town galery "Dům U Rytířů", Litomyšl, 2012
 • "Dva pohledy / Two sights", Museum's galery in Duchcov, 2011
 • „1. PLÁTNO V ROCE 11“ , (The first picture in the year 11), kavárna KaAba, Praha 3 - Vinohrady, 2011
 • Obrazy umístěné v advokátní kanceláři Mgr. Jindřicha Šimberského (Pictures situtated in the lawyer's  office of Mgr. Jindřich Šimberský) Hořejší nábřeží, Prague 5, since year 2010
 • Mezi nebem a zemí / Between Heaven and Earth, Radniční sklípek Galery,  Litvínov 2009
 • Obrazy umístěné v advokátní kanceláři Mgr. Jindřicha Šimberského (Pictures situtated in the lawyer's  office of Mgr. Jindřich Šimberský) Hořejší nábřeží, Prague 5, since year 2008
 • Obrazy umístěné v advokátní kanceláři Mgr. Jindřicha Šimberského (Pictures situtated in the lawyer's  office of Mgr. Jindřich Šimberský) Hořejší nábřeží, Prague 5, since year 2006
 • Obrazy (Pictures) Domov  sv. Josefa, Žireč (U Kuksu) for people suffering by multiple sclerousis desease, 2004
 • Z druhé strany From the Other Side), Galerie U Mloka, Olomouc 2001
 • Sebeportrét (Self A Portrait), Galerie Papyrus, Nymburk 1999
 • Jedny z očí (Ones of the  Eyes), Knihkupectví a kavárna Na Pasece, Prague 1998
 • Jedny z očí (Ones of the  Eyes), Gravitace Galery, Litomyšl 1998

G R O U P  S H O W S
 • "Výtvarná Litomyšl'17/ Creativ Litomyšl '17", Dům U Rytířů (Knights House), Litomyšl, 2017
 • "Výtvarná Litomyšl'16/ Creativ Litomyšl '16", Dům U Rytířů (Knights House), Litomyšl, 2016
 • "Výtvarná Litomyšl'15/ Creativ Litomyšl '15", Dům U Rytířů (Knights House), Litomyšl, 2015
 • "Výtvarná Litomyšl'14/ Creativ Litomyšl '14", Dům U Rytířů (Knights House), Litomyšl, 2014
 • "Výtvarná Litomyšl'13'/ Creativ Litomyšl '13", Dům U Rytířů (Knights House), Litomyšl, 2013
  "Exhibition of the first alumnuses of the School of restoration in Litomyšl, Portmoneum (Josef Váchal's Museum), Litomyšl, 2013
 • "Cesta za duhou" - 10th year of exhibitions of art-works of patients with MS, Prostor HUB, Praha 5, 2012
 • "Cesta za duhou" - 9th year of exhibitions of art-works of patients with MS, Pavilón Grébovka, Praha 2, 2011
 • "Výtvarná Litomyšl 11" (Litomyšlský salon), Dům U Rytířů, Litomyšl, 2011/2012
 • "Cesta za Duhou" - 8th year of exhibitions of art-works of patients with MS, Národní Technická Knihovna, Praha 6, 2010
 • H O L A N D S K O, Cultureel Centrum "Koetshuis Mensinghe", Roden, Deutschland, 2010 
 • Výtvarná Litomyšl 09 (The Litomyšl Salon), Dům U Rytířů (Knights House), Litomyšl, .2009/2010
 • Cesta za duhou, NG Fénix, Freyova 35, Praha 9, 2009
 • Výtvarná Litomyšl 08 (The Litomyšl Salon), Dům U Rytířů (Knights House), Litomyšl, 2008/2009
 • Cesta za duhou (The way after the rainbow), dům VZP ("VZP" House), Praha 3, 2008/2009
 • Litomyšlský salon (The Litomyšl Salon), Dům U Rytířů (Knights House), Litomyšl 2000, 2004, 2005, 2006
 • Posición arte, Chateau Gardens in Litomyšl, 1999
 • Litomyšlský salon (The Litomyšl Salon), Dům U Rytířů (Knights House), Litomyšl 1995, 1996, 1997, 1998

Her work is situated in galeries and private collections in the all Czech Republic, in The United States of America and Canada.

| CV | Domovská stránka/Home | Galerie 1 | Galerie 2 | Galerie/Gallery | Interier | Jiné aktivity/Others | Kontakt/Address | Media | Odkazy/Links | Výstavy/Exhibitions |