• narozena v Hlinsku v České Republice v roce 1975
 • 1989 - 1993 studium SPgŠ v Litomyšli
 • 1993 -1997 studium soukromé Vyšší odborné školy restaurování a konzervačních technik   v Litomyšli, obor nástěnná malba
 • restaurátorská praxe v České republice i v zahraničí
 • od roku 1997  žije a pracuje převážně v Praze
 • 2003 - 2007 studium Univerzity Pardubice, Fakulty restaurování, obor Umělecká díla na   papíru a příbuzných materiálech
 • od roku 2015 žije a pracuje také v Dolním Újezdě u Litomyšle

Její práce je umístěna v galeriích a soukromých sbírkách po celé České republice, ve Spojených státech amerických a v Kanadě.

 

 • born in Hlinsko, CZECH REPUBLIC,  1975
 • studied at the secondary Pedagogic School in Litomyšl, 1989 - 1993
 • studied at the Higher school of Restoration amd Conservation Techniques, studio of Wall-paintings, Litomyšl, 1993 - 1997
 • worked as restorer bofh at home and abroad
 • studied at the University of Pardubice, Faculty of Restoration, studio of Restoration and Conservation of works of art on paper and on related materials in years 2003 - 2007
 • lives and works mainly in Prague since 1997
 • since the year 2015 she lives and works in Dolní Újezd near Litomyšl also

Her work is situated in galeries and private collections in the all Czech Republic, in The United States of America and Canada.

 

| CV | Domovská stránka/Home | Galerie 1 | Galerie 2 | Galerie/Gallery | Interier | Jiné aktivity/Others | Kontakt/Address | Media | Odkazy/Links | Výstavy/Exhibitions |