• herectví v ochotnickém divadelním spolku "Filigrán" v letech 1995 - 1998, pro tento divadelní spolek též    malba kulis pro hru J. Hainyše: "Souchotiny aneb láska jej usmrtila" a kulis k divadelnímu zpracování knihy Josefa Váchala: "Krvavý román" 
 • výzdoba rockového klubu "Kotelna" v Litomyšli v roce 1994
 • od roku 1997 restaurátorská praxe v oboru "Restaurování a konservování nástěnných maleb a sgrafit" v Česku i zahraničí
 • ilurstrování knihy Františka Vinanta: "Mlhou tam a zpět" v roce 1998
 • uspořádání společného symposia a výstavy se jménem "Positión arte" v zahradách litomyšlského zámku v létě roku 1999
 • malování kulis pro ochotnický divadelni spolek v Orlové v roce 2000
 • převedení dvou částí nástěnné malby Josefa Váchala na plátna - v Portmoneu. museu Josefa Váchala v roce 2001
 • ilustrování knihy Františka Běhounka: Kniha Robinsonů v roce 2002
 • od roku 2007 také restaurátorská praxe v oboru "Restaurování a konzervování uměleckých děl na papíru a příbuzných materiálech"

 

 • actress of the "Filigran" (Felegree) amateur stage company in 1995 - 1998, for which she also painted sets for the production of  J. Hainyš's play Souchotiny aneb láska jej usmrtila (Hectic, or Consumed by love), and a stage adaptation of Josef Váchal's Krvavý Román (Gory Novel)
 • interior decoration of the "Kotelna" (Boiler Room) Rock Club, Litomyšl, 1994
 • since 1997 a restoration praxe in specialisation  of "Restauration and conservation of wall painting and sgrafito" 
 • ilustration of František Vinant book "Mlhou tam a zpět" (Fogged Back and Forth), 1998
 • organization  of the "Positión arte" group symposium/exhibition in the Litomyšl Chateau Gardens, 1999
 • painting of sets for an amateur stage company in Orlová, 2000
 • "copy of murals", transfer on canvases of two parts of interior decorations from the Portmoneum, Josef Váchal's Museum in Litomyšl, 2001  
 • ilustration of František Běhounek's book "Kniha Robinsonů" (Book of Robinsons), 2002
 • since 2007 restoration praxe in specialisation "Restauration and conservation of works of art on paper and related materials"
| CV | Domovská stránka/Home | Galerie 1 | Galerie 2 | Galerie/Gallery | Interier | Jiné aktivity/Others | Kontakt/Address | Media | Odkazy/Links | Výstavy/Exhibitions |